اسم دخترانه http://girlsnames.mihanblog.com 2019-08-20T00:04:58+01:00 text/html 2017-03-19T10:21:31+01:00 girlsnames.mihanblog.com هستی ناصری معنی اسم اعظم http://girlsnames.mihanblog.com/post/255 <p><strong>اَعظم :</strong> &nbsp;&nbsp; (عربی) 1- بزرگ، بزرگتر، بزرگترین، بزرگوار، بزرگوارتر؛ 2- از صفات خدوند. </p> text/html 2017-03-07T10:21:10+01:00 girlsnames.mihanblog.com هستی ناصری معنی اسم اطلس http://girlsnames.mihanblog.com/post/254 <p><strong>اطلس :</strong> &nbsp; (معرب از یونانی) 1- پارچه‌ی ابریشمی، پرنیان، دیبا، ابریشم گران‌بها؛ 2- (در نجوم) فلك نهم، فلك اطلس. </p> text/html 2017-02-17T10:20:06+01:00 girlsnames.mihanblog.com هستی ناصری معنی اسم اسما http://girlsnames.mihanblog.com/post/253 <p><strong>اَسما :</strong> &nbsp;(عربی) 1- نام‌ها، اسامی؛ 2- معارف، حقایق؛ 3- (در تفسیر قرآن) و (در تصوف) به معنای معارف، حقایق و علوم آمده است؛ 3- (اَعلام) 1) نام همسر پیامبر اسلام(ص)؛ 2) نام دختر امام موسی كاظم(ع)؛ 3) نام همسر حضرت علی(ع). </p> text/html 2017-02-05T10:19:25+01:00 girlsnames.mihanblog.com هستی ناصری معنی اسم اریکا http://girlsnames.mihanblog.com/post/252 <p><strong>اریكا :</strong> &nbsp;&nbsp; 1- (در گیاهی) فوفل، پوفل، درختی از تیره‌ی نخل ها كه در مناطق گرم آسیا می‌روید، نخل هندی؛ 2- (در عربی) فُوفَل، تانبُول، كَوتَل؛ (در انگلیسی و آلمانی) اریكا،&nbsp; Areka،Areca . </p> text/html 2017-01-06T10:15:51+01:00 girlsnames.mihanblog.com هستی ناصری معنی اسم اَرشین http://girlsnames.mihanblog.com/post/247 <p><strong>اَرشین :</strong> &nbsp;&nbsp; 1- دوست‌ترین؛ 2- (اَعلام) نام یكی از شاهدخت‌های هخامنشی است كه در زمان خود به درایت و كاردانی مشهور بوده است. </p> text/html 2016-12-07T10:17:44+01:00 girlsnames.mihanblog.com هستی ناصری معنی اسم ارغون http://girlsnames.mihanblog.com/post/248 <p><strong>ارغوان :</strong>&nbsp; &nbsp; 1- (در گیاهی) درختی است زینتی از تیره‌ی پروانه واران با گلهایی به رنگ سرخ مایل به بنفش؛ 2- (در گیاهی) گلی قرمز رنگ و چسبیده به ساقه كه پیش از ظاهر شدن برگ‌ها پدیدار می‌شود؛ 3- (به مجاز) چهره‌ی زیبا و گلگون. [ارغوان را (در انگلیسی) love tree و (در عربی) ارجوان و (در فارسی) درخت ارغوان و یا درخت گل ارغوان گویند]. </p> text/html 2016-11-07T10:18:16+01:00 girlsnames.mihanblog.com هستی ناصری معنی اسم ارکیده http://girlsnames.mihanblog.com/post/249 <p><strong>اُرکیده:</strong> &nbsp;&nbsp; (فرانسوی) (در گیاهی) 1- گلی به شکل&nbsp; های غیرعادی و رنگ&nbsp; های درخشان، که یک گل&nbsp; برگِ آن از دو گل&nbsp; برگِ دیگرش بزرگتر است؛ 2- گیاه این گل که علفی است و انواع متعددی دارد که ممکن است پیچنده، بالارونده یا زمینی باشد. </p> text/html 2016-10-08T10:18:43+01:00 girlsnames.mihanblog.com هستی ناصری معنی اسم ارمغان http://girlsnames.mihanblog.com/post/250 <p><strong>ارمغان :</strong> &nbsp;&nbsp; (تركی) تحفه‌ای كه از جایی دیگر برند، سوغات، ره آورد. </p> text/html 2016-09-07T09:19:09+01:00 girlsnames.mihanblog.com هستی ناصری معنی اسم ارنیکا http://girlsnames.mihanblog.com/post/251 <p><strong>اَرنیكا :</strong> &nbsp;&nbsp; 1- آریایی نیكو كردار، آریایی نیكو رفتار، 2- آریایی خوب و زیبا. </p> text/html 2015-06-02T06:36:25+01:00 girlsnames.mihanblog.com هستی ناصری معنی اسم گلاب http://girlsnames.mihanblog.com/post/246 <div style="text-align: justify;"><strong style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18.8519992828369px;">گلاب :</strong><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18.8519992828369px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1- مایع خوشبویی كه از تقطیر گل سرخ و آب حاصل می‌شود؛ 2- (در عربی) ماءالورد.</span></div> text/html 2015-06-02T06:35:58+01:00 girlsnames.mihanblog.com هستی ناصری معنی اسم گل‌آرا http://girlsnames.mihanblog.com/post/245 <div style="text-align: justify;"><strong style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18.8519992828369px;">گل‌آرا :</strong><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18.8519992828369px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1- آن كه حرفه‌اش گل آرایی است، آن كه هنر چیدن و آرایش گل‌ها در یك مجموعه یا قرار دادن آنها در كنار شاخ و برگ و مانند آن به جهت جلوه و زیبایی بیشتر دارد؛ 2- (اَعلام) نام مادر روشنك بنا بر بعضی از نسخه‌های شاهنامه.</span></div> text/html 2015-06-02T06:35:29+01:00 girlsnames.mihanblog.com هستی ناصری معنی اسم گشین http://girlsnames.mihanblog.com/post/244 <div style="text-align: justify;"><strong style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18.8519992828369px;">گشین</strong><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18.8519992828369px;">&nbsp;: &nbsp;&nbsp; (گش = خوب، خوش، با ناز راه رفتن + ین (پسوند نسبت))، (به مجاز) زیبا و دوست داشتنی.</span></div> text/html 2015-06-02T06:35:01+01:00 girlsnames.mihanblog.com هستی ناصری معنی اسم گُُردآفرین http://girlsnames.mihanblog.com/post/243 <div style="text-align: justify;"><strong style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18.8519992828369px;">گُُردآفرین : &nbsp;</strong><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18.8519992828369px;">&nbsp; (= گُرد آفرید)، ( گُرد آفرید.</span></div> text/html 2015-06-02T06:34:32+01:00 girlsnames.mihanblog.com هستی ناصری معنی اسم گران‌ناز http://girlsnames.mihanblog.com/post/242 <div style="text-align: justify;"><strong style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18.8519992828369px;">گران‌ناز:</strong><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18.8519992828369px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1- دارای ناز، كرشمه و غمزه‌ی فراوان؛ 2- دارنده‌ی قشنگی و زیبایی زیاد؛ 3- (به مجاز) جذاب و خوشایند.</span></div> text/html 2015-06-02T06:34:03+01:00 girlsnames.mihanblog.com هستی ناصری معنی اسم گراناز http://girlsnames.mihanblog.com/post/241 <strong style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18.8519992828369px;">گراناز :</strong><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18.8519992828369px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; (= گران&nbsp; ناز)، ) گران&nbsp; ناز.</span>