قمر :    (عربی) 1- (در نجوم) ماه؛ 2- جِرم آسمانی كه دور سیاره‌ای بچرخد؛ 3- (اَعلام) سوره‌ی پنجاه و چهارم از قرآن كریم دارای پنجاه و پنج آیه؛ 4- (در قدیم) (به مجاز) زن زیباروی.