غنچه :    1- (در گیاهی) گلی كه شكفته نشده و هنوز گلبرگ‌ها و كاسبرگ‌هایش فشرده و جمع‌اند؛ 2- (در قدیم) (به مجاز) دهان كوچك و زیبای معشوق.