صائمه :    (عربی) (مؤنث صائم) (در قدیم) آن‌كه روزه می‌گیرد، روزه‌گیر، روزه‌دار.